Chocolatier - Confiserie

 

FORMULIER VOOR HERROEPING

 (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

 - Aan: Ababbel, Kapelstraat 22, 2660 Hoboken, BelgiĆ«, e-mail: info@ababbel.be

 

 - Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

 ...................................................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................................................

- Besteld op (*) / Ontvangen op (*): ... ... / ... ... / ... ... ... ... - Naam/Namen consument(en):

 

...................................................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................................................

- Adres consument(en):

 

...................................................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................................................

 

- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

 

 

 

- Datum: ... ... / ... ... / ... ... ... ... (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.